Công an gõ cửa từng nhà mời làm căn cước gắn chíp

Công an khu vực được huy động đến nhà người dân hướng dẫn thủ tục đi làm căn cước gắn chíp theo thời gian linh động của mỗi người, giảm thiểu thời gian chờ đợi.

Bài viết trong Video