Covid-19 lan rộng 10 tỉnh thành

Bộ Y tế đã ghi nhận 310 ca nhiễm cộng đồng ở 10 tỉnh thành một tuần qua, trong đó Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội là những địa phương có số người nhiễm lớn.

Bài viết trong Video