Dùng flycam theo dõi đàn khỉ hoang dã

Ban quản lý danh thắng Kim Sơn, huyện Vĩnh Lộc sử dụng flycam, bay tuần tra bảo vệ gần 500 cá thể khỉ hoang dã sống trong khu vực.

Bài viết trong Video