Đường hoa Nguyễn Huệ sau hơn 10 ngày thi công

Đường hoa đã hoàn thiện 90%, công nhân đang lắp đặt các hạng mục cuối. Công trình với 13 phân cảnh chủ yếu sử dụng vật liệu hữu cơ thân thiện với môi trường.

Bài viết trong Video