Gia đình năm đời nặn tượng ông Táo

Gia đình ông Võ Văn Nam tất bật đúc hàng nghìn tượng ông Táo phục vụ thị trường ngày lễ. Mỗi bức tượng thương lái thu mua với giá 1.000 đồng.

Bài viết trong Video