Kho thuốc tân dược nghi nhập lậu ở Sài Gòn

Đội 7 của PC03 cùng Đội 3 Quản lý thị trường kiểm tra căn nhà ở quận 10, phát hiện hàng nghìn lọ thuốc tân dược, thực phẩm chức năng không chứng từ, nguồn gốc.

Bài viết trong Video