Người dân Hà Nội trải nghiệm buýt điện đầu tiên

Mẫu xe buýt điện có khả năng chở 68 hành khách, chạy 220-260 km sau một lần sạc, đang được thử nghiệm tại khu đô thị ở Gia Lâm.

Bài viết trong Video