Ông đồ hơn 50 năm viết chữ trong khu Chợ Lớn

Đầu tháng Chạp hàng năm, ông Huỳnh Trí Cầu, 65 tuổi, lại bày mực, giấy đỏ để viết câu đối tiếng Hoa lẫn Việt, giá dao động từ vài nghìn đến vài trăm nghìn đồng.

Bài viết trong Video