Phong tỏa khu Mả Lạng ở trung tâm Sài Gòn

Khu Mả Lạng, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, với khoảng 2.000 người bị cơ quan chức năng phong tỏa vì liên quan đến “Bệnh nhân 2005”.

Bài viết trong Video