Quán ‘phở năm nghìn’ 15 năm không tăng giá

Cửa hàng của chị Nguyễn Thị Chung vẫn giữ giá phở năm nghìn từ ngày mở cửa năm 2005 đến nay. Mỗi ngày quán thu hút hàng trăm khách đến ăn.

Bài viết trong Video