Sinh viên chưa tốt nghiệp được học chương trình thạc sĩ

Sinh viên năm 3-4 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có điểm tích lũy loại khá trở lên có thể học chương trình thạc sĩ, sau 4,5-5,5 năm lấy được cả hai bằng. Người học được công nhận là học viên cao học sau khi đủ điều kiện được cấp bằng đại học.

Chiều 18/11, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP HCM) thông báo tuyển sinh chương trình liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ năm 2020. Khóa đầu tiên có 180 chỉ tiêu chia đều cho 9 ngành: Công tác xã hội, Lịch sử Việt Nam, Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh, Lý luận văn học, Ngôn ngữ học, Quan hệ quốc tế, Quản lý giáo dục, Văn học Việt Nam, Việt Nam học.

Sinh viên năm 3 hoặc năm 4 có số tín chỉ tích lũy trên 75, điểm khá trở lên (trên 7) và học ngành phù hợp với ngành đào tạo liên thông trình độ thạc sĩ có thể đăng ký theo học.

Thạc sĩ Trần Nam, Trưởng phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp cho hay, việc đào tạo này nhằm rút ngắn thời gian học tập cho sinh viên có nhu cầu học thạc sĩ. Họ có thể theo học chương trình thạc sĩ ngoài giờ hành chính, nếu đúng tiến độ, khoảng 4,5-5,5 năm sẽ hoàn thành cả hai chương trình.

Người học được công nhận là học viên cao học sau khi đủ điều kiện được cấp bằng đại học. Trong quá trình học, sinh viên có thể viết đơn được dừng chương trình đào tạo liên thông này, khi đó họ sẽ hoàn thành bậc đại học theo quy chế hiện hành.

Sinh viên Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn trong lễ tốt nghiệp hồi tháng 12/2019. Ảnh: HCMUSSH.

Phương thức tuyển sinh này của Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn triển khai sau quy định tạm thời về đào tạo liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ của Đại học Quốc gia TP HCM ban hành tháng 6/2019.

Theo đó, các trường thành viên sẽ xây dựng quy định chi tiết về thời gian, điều kiện và tiêu chí xét tuyển người học vào chương trình liên thông. Chỉ tiêu cho chương trình này không quá 50% tổng chỉ tiêu thạc sĩ ở mỗi ngành.

Mạnh Tùng-VNE